Elliðaárvogur og tengd svæði

2005 – 2010

Verkkaupi: Reykjavíkurborg

Stærð skipulagssvæðis: 220 ha

Vinna við rammaskipulagið hófst í árslok 2005. Það er stefnumarkandi heildarsýn um uppbyggingu svæðisins og tengsl þess við nærliggjandi svæði. Skipulagið tekur á umbreytingu svæðisins úr iðnaðarsvæði í íbúða- og þjónustusvæði. Þar eru settar fram forsendur og hugmyndir að framtíðaruppbyggingu. Áhersla er lögð á vistvæna byggð í nágrenni Elliðaárvogar. Rammaskipulagið er á svæði sem skilgreint er sem lykilsvæði í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 og er rammahluti aðalskipulags fyrir Elliðaárvog.

Unnið í samstarfi við VSÓ ráðgjöf.

Greinargerð

 • 1
 • 6
 • 7
 • 51
 • 8
 • 9
 • 13
 • 12
 • 11
 • 4
 • 3
 • 2