Aðalskipulag Sveitarfélagsins Garðs

2013 – 2030

Staðfest 2015

Verkkaupi: Sveitarfélagið Garður

Endurskoðun aðalskipulagsins hófst á vormánuðum 2013. Þá höfðu miklar breytingar átt sér stað í sunnanverðu sveitarfélaginu sem sköpuðu fjölmörg tækifæri til breyttrar landnotkunar sem kallaði á vandaða vinnu við stefnumótun og samráð. Aðalskipulagið er stefnumarkandi heildarsýn fyrir þróun sveitarfélagsins þar sem mörkuð er stefna um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál, atvinnu- og samfélagsmál og þróun byggðar. Því er ætlað að stuðla að hagkvæmri og skynsamlegri nýtingu lands og leggja mat á helstu áhrif skipulags á umhverfið og samfélag.

Áhersla er lögð á fyrirhugaða uppbyggingu nýrra athafnasvæða og þéttingu í byggð, ásamt afmörkun þéttbýlisins. Meginmarkmið lúta að m.a. að öruggu samgöngukerfi, fjölbreyttum atvinnumöguleikum, hagkvæmri nýtingu lands og þjónustukerfa.

Unnið í samstarfi við VSÓ ráðgjöf.

Greinargerð

Sveitarfélagsuppdráttur

Þéttbýlisuppdráttur

 

  • 13-04_sveitarfelagsuppdrattur
  • 13-04_tettbylisuppdrattur
  • 13-04_1
  • 13-04_2
  • 13-04_3
  • 13-04_4
  • 13-04_5
  • 13-04_gardur